Centrum města Zlína, Urbanisticko-architektonická soutěž Centrum města Zlína, Urbanisticko-architektonická soutěž Centrum města Zlína, Urbanisticko-architektonická soutěž Centrum města Zlína, Urbanisticko-architektonická soutěž
Centrum města Zlína, Urbanisticko-architektonická soutěž
Autor:Zdeněk Chládek, Pavel Chládek
Investor:Statutární Město Zlín
Datum:2005
Stupeň:soutěž
Ocenění:1. cena ve veřejné architektonické soutěži

Soutěžní návrh se zabývá kulturní, provozní, funkční stránkou, zlepšením parametrů prostředí. Navrhuje ochranu i adaptaci současné soustavy veřejných prostor pro soudobé kulturní i provozní potřeby regionu, zlepšení propustnosti a vybavenosti území pro automobilový provoz i rehabilitaci chodce v území, posílení bydlení, základní vybavenosti, nabídky přestavby, dostavby veřejných a polyfunkčních budov. Základem je prezentace a rozvoj konceptu meziválečné Zlínské stavební školy.