Studentská ubytovna, Rekonverze objektu, Zlín Studentská ubytovna, Rekonverze objektu, Zlín Studentská ubytovna, Rekonverze objektu, Zlín
Studentská ubytovna, Rekonverze objektu, Zlín
Autor:Pavel Chládek
Investor:soukromá osoba
Datum:2010-2014
Stupeň:realizace
Foto:Pagáč Photoproduction

Objekt určený k rekonstrukci a dostavbě se nachází ve Zlíně, v městské části Podvesná. Jedná se o dvoupodlažní stavbu půdorysného tvaru T, zastřešenou plochou střechou. Přípravné projekční práce jsou doloženy k roku 1954, pochází ze Státního ústavu pro projektování závodu lehkého průmyslu Gottwaldov a jako vedoucí projektant je uveden Zdeněk Plesník. Původní účel objektu byl filtrační stanice a šatny pro koupaliště Zelené. Při rekonstrukci koupaliště došlo ke změně technologie filtrace vody a asanaci původních šaten, čímž se objekt ocitl před nynější nástupní plochou do areálu a ztratil svoji původní funkci.

Navržená rekonstrukce a dostavba počítá s budoucím využitím jako ubytovací zařízení. Dojde k asanaci původního technologického zařízení, stávajícího schodiště, veškerých dělících příček a snížení parapetů stávajících okenních otvorů. Následného doplnění chybějící stropní konstrukce v místě dnešních technologických van a nástavbě třetího nadzemního podlaží. Nové schodiště je situováno v těžišti objektu. Na vstupní prostory s recepcí navazuje sklad a technická místnost. Ostatní plochu tvoří tři apartmány se samostatným sociálním zařízením a kuchyňkou. Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři apartmány dostupné ze schodišťové haly a ve třetím nadzemním podlaží jsou další tři pokoje.