Urbanistická studie vstupní části továrního areálu, ZlínUrbanistická studie vstupní části továrního areálu, ZlínUrbanistická studie vstupní části továrního areálu, Zlín
Urbanistická studie vstupní části továrního areálu, Zlín
Autor:Pavel Chládek, Pavel Míček
Investor:Statutární Město Zlín
Datum:2005
Stupeň:studie
Vizualizace:Lubomír Beran

Koncepce řešení spočívá v přestavbě bloku ABS a objektu parkoviště do stopy a měřítka objektů továrního areálu, podpoření přirozené terénní konfigurace respektující tradici meziválečného stavění a očištění náspu komunikace třídy T. Bati.

Uliční prostor areálu sestává z komunikace s podélným parkovacím stáním a dvou dlážděných bulvárů vymezených stromořadím a lampami veřejného osvětlení. Na nárožích a v některých exponovaných místech chodníků jsou do dlažby vloženy černé pryžové plotny s informacemi o budovách a jejich původní náplni.Předprostor průchodu na náměstí Práce, v místě křížení dvou hlavních pěších tahů je komponován jako místo setkávání a odpočinku. Jeho plocha je tvořena kombinací kamenných pískovcových bloků formátu 400/1050mm a černých pryžových pásů opatřených typickými baťovskými slogany, osázena lavičkami a doplněna vodním prvkem.