Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec
Dostavba soukromé knihovny Zlín, Kostelec
Autor:Pavel Chládek
Investor:soukromá osoba
Datum:2012-2015
Stupeň:realizace
Foto:Pagáč Photoproduction

Návrh řeší potřebu umístění rozsáhlé soukromé knihovny v návaznosti na stávající rodinný dům. Předložené řešení doplňuje stávající stavební strukturu o hranol přisazený k jižní fasádě rodinného domu. Nástup do objektu je zřízen v návaznosti na stávající obytný prostor ve 2. nadzemním podlaží. Odtud je dostupný ochoz zpřístupňující horní část knihovny a taky jednoramenné schodiště vedoucí do spodní části. Přízemí objektu je celou západní fasádou otevřeno do plochy zahrady, horní část stavby je prosvětlena a provětrána průběžným světlíkem umístěným rovnoběžně s východní fasádou domu. Odkryté části povrchu stěn a stropu, podlaha objektu i vestavěná ocelová konstrukce ochozu a schodiště jsou navrženy v bílé barvě stejně jako materiál knihovny. Jedinou výraznou složkou jsou prostor formující barevné hřbety knih a dubový pracovní stůl se zavěšeným světlem umístěný v těžišti objektu.