Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín
Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín
Autor:Pavel Chládek, Pavel Hošek
Investor:Statutární město Zlín
Datum:2013-2014
Stupeň:realizace
Foto:Pagáč Photoproduction

„Velký Fibonacci“ je plastika sochaře Rudolfa Valenty, výrazné osobnosti českého konstruktivismu. Historie plastiky spadá do roku 1984, kdy byla poprvé instalována ve veřejném prostoru v německém Gundelfingenu. Ve Zlíně byla plastika představena v rámci Prostoru Zlín 94. Původní verze vysoká asi 6 metrů byla doplněna o barevné řešení a umístěna ve spodní části náměstí T. G. M. Konstrukce plastiky a materiálové řešení odpovídalo tehdejším možnostem. Plastika byla svařena z ocelových tenkostěnných profilů a opatřena ochranným nátěrem příslušné barvy. Části plastiky definované jako reflexní byly kapotovány nerezovým plechem. Technické řešení předurčilo životnost díla, které bylo po několika sezónách zničeno a následně uloženo v prostorách Státního okresního archivu Zlín.