Bytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, ZlínBytový dům Kvítková, Zlín
Bytový dům Kvítková, Zlín
Autor:Pavel Chládek
Investor:soukromá osoba
Datum:2015-2017
Stupeň:realizace
Vizualizace:Pavel Kolář

Parcela zvolená pro výstavbu se nachází ve Zlíně, v blízkosti centra. V současné době je na pozemku umístěn objekt zabírající celé uliční průčelí. Navržený dům sleduje stávající stavební čáru a je rozložen na celou šířku stavební parcely. Římsa objektu ve třetím nadzemním podlaží navazuje na hranu římsy vedlejšího polyfunkčního domu, stejně jako hloubka ustoupeného posledního čtvrtého podlaží. V objektu je navrženo sedm bytových jednotek. Rozvržení všech bytů vychází ze severojižní orientace domu a nabízí obytný prostor rozložený na celou hloubku půdorysu objektu. Kuchyně s jídelnou jsou orientovány na jih do ulice Kvítková, obývací pokoje na sever do klidnějšího vnitrobloku.