Rekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu PřerovankaRekonstrukce a dostavba objektu Přerovanka
Rekonstrukce a dostavba objektu Přerovanka
Autor:Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor:soukromá osoba
Datum:2017
Stupeň:studie
Vizualizace:Pavel Kolář

Stávající prostory k pronájmu jsou nově rozšířeny o otevřené plochy dnešních teras a dostavbu zásobovacího dvora. Na objektu je dostavěno jedno podlaží. Stávající horizontální forma objektu je návrhem dále podpořena. Objekt je členěn na horizontální pásy plných parapetů a průběžné pásové okna. Jednotlivá podlaží jsou vůči sobě kaskádovitě posunuta, takže výsledná forma sleduje průběh terénu. Toto pojetí odráží rozdílnou funkci objektu zasazeného do převážně rezidenčního prostředí sídliště.