Sídlo firmy ZlínSídlo firmy ZlínSídlo firmy ZlínSídlo firmy ZlínSídlo firmy ZlínSídlo firmy ZlínSídlo firmy Zlín
Sídlo firmy Zlín
Autor:Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor:soukromá osoba
Datum:2017
Stupeň:studie
Vizualizace:Pavel Kolář

Pozemek pro stavbu má několik limitů ze kterých vychází osazení i velikost stavby, a to vedení velmi vysokého napětí, které protíná pozemek v jeho dolní části, a svah v horní části pozemku, který se prudce zvedá k blízké komunikaci.

Navržený dům je rozložen do dvou podlaží, jen předsazená část v podobě věže je ještě převýšena o jedno patro. Vstupní část objektu vytváří hru různě předsazených objemů, které reagují na osazení domu a také na různě funkce projevující se na vstupní fasádě s dominantní věží. Dispozice přízemí je funkčně rozdělena na tři části, dílnu, sklady a vstupní část. Zádveří vstupní části rozděluje pohyb zaměstnanců (denní místnost a vertikální komunikace) a pohyb zboží a zákazníka (prostor pro kontakt se zákazníkem, expedice a příjmem zboží, zásobování). Část dílenská je odvrácená do zahrady a částečně zapuštěna ve svahu. Mezi dílny a vstupní část je vložen sklad, který od sebe odděluje obě funkčně odlišné části stavby. V druhém nadzemním podlaží se nacházejí šatny a hygienické zázemí. Otevřený prostor pro výrobu je opět orientovaný do zahrady a oddělený od šaten provozní chodbou. Ve vysunuté části věže se nachází kancelář s patrem pro spaní nad objemem koupelny a kuchyně. Nad pracovním prostorem kanceláře je natažená síť pro odpočinek.