Adaptace nemocničního pokoje na kapliAdaptace nemocničního pokoje na kapliAdaptace nemocničního pokoje na kapliAdaptace nemocničního pokoje na kapliAdaptace nemocničního pokoje na kapliAdaptace nemocničního pokoje na kapli
Adaptace nemocničního pokoje na kapli
Autor:Pavel Chládek, Barbora Jochcová, Klára Mačková
Investor:Farnost sv. Mořice
Datum:2017
Stupeň:studie
Vizualizace:Pavel Kolář

Prostor pro kapli je v současnosti nemocniční pokoj s veškerým vybavením. Hlavní myšlenkou proto bylo odlišit tuto místnost od ostatních pokojů a vytvořit v ní důstojné místo pro slavení bohoslužeb i pro soukromé ztišení. Návrh pracuje s užitím čistých kontinuálních linií a jednoduchých materiálů. Celému prostoru dominuje oblouková předstěna, která je inspirována závěrovými apsidálními kaplemi uplatňovanými zejména v období gotiky. Dalším prvkem, který má kořeny v tomto historickém slohu je kříž, jež je vytvořen štěrbinou v konstrukci, díky níž prochází světelné paprsky. Intenzitou světla přicházejícího oknem se mění i intenzita kříže, jako u vitráží. Zároveň je motiv obrazem Ježíšových slov: ,,Já jsem světlo světa“ (Jan 8;12). Kněžiště je vymezeno zvýšenou katedrou, která zdůrazňuje prostor s obětním stolem sedesem a svatostánkem.