Regulační studie území nad náměstím T. G. M., ZlínRegulační studie území nad náměstím T. G. M., ZlínRegulační studie území nad náměstím T. G. M., ZlínRegulační studie území nad náměstím T. G. M., Zlín
Regulační studie území nad náměstím T. G. M., Zlín
Autor:Zdeněk Chládek, Pavel Chládek
Investor:Statutární město Zlín
Datum:2007
Stupeň:studie

Pás území nad bývalými studijními ústavy Náměstí T. G. M. je po léta zanášena stavebními provizorii, ačkoli se nachází v prodloužení nejvýznamnějšího souboru staveb válečného mezidobí. Studie představuje nové pojetí ochrany původního stavebního dědictví, založené na ochraně a rozvoji ducha stavební kultury té doby, nikoli na konzervaci a nápodobě historických postupů. Navrhuje se rozvinutí původního lineárního veřejného prostoru do nového celku pomocí soudobých stavebních prostředků (sekcí) s využitím tradičních kompozičních principů – rytmu, symboliky, kontrastu výlučného a řadového.