Adaptace nemocničního pokoje na kapli, Kroměříž

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová, Klára Mačková
Investor Farnost Kroměříž – svatý Mořic
Datum 2017-2018
Stupeň realizace
Foto Chládek architekti

Prostor pro kapli je v současnosti nemocniční pokoj s veškerým vybavením, jako jsou připojení na kyslík nebo umyvadlo. Hlavní myšlenkou proto bylo odlišit tuto místnost od ostatních pokojů a vytvořit v ní důstojné místo pro slavení bohoslužeb i pro soukromé ztišení . Návrh pracuje s užitím čistých kontinuálních linií a jednoduchých materiálů. Celému prostoru dominuje oblouková předstěna, která je inspirována závěrovými apsidálními kaplemi uplatňovanými zejména v období gotiky. Dalším prvkem, který má kořeny v tomto historickém slohu je kříž, jež je vytvořen štěrbinou v konstrukci, díky níž prochází světelné paprsky. Intenzitou světla přicházejícího oknem se mění i intenzita kříže, jako u vitráží. Zároveň je motiv obrazem Ježíšových slov: ,, já jsem světlo světa“ (Jan 8;12). Kněžiště je vymezeno zvýšenou katedrou, která zdůrazňuje prostor s obětním stolem sedesem a svatostánkem. Stávající nika, v zadní části místnosti, je doplněna poličkou pro misku se svěcenou vodou a modlitební knihy. Veškerý mobiliář i materiálové řešení je zvoleno tak, aby návštěvníka nerušily při modlitbě. Proto je předstěna a stávající podlaha šedá, obvodové stěny bílé a nábytek proveden ve světlém dřevu. Sezení umožňuje variabilní užívání i pro imobilní a pacienty na lůžku.