Adaptace objektu na knihovnu a víceúčelový sál, Nový Hrozenkov

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor městys Nový Hrozenkov
Datum 2017
Stupeň ve výstavbě
Vizualizace Pavel Kolář

Objekt určený k adaptaci se nachází ve střední části obce. Svou polohou, historickou hodnotou a velkorysým zpracováním nesoucí prvky secese, je ideální k adaptaci na veřejnou funkci jako knihovna a obřadní síň. Přízemí objektu je celé vyčleněno pro provoz knihovny. Na stávající vstupní prostory navazuje hygienické zázemí návštěvníků, výtah a kancelář provozovatele. Samotný provoz knihovny začíná v severovýchodním rohu objektu prostorem výpůjčního pultu sloužícím v rámci otevírací doby knihovny také jako kavárna a informační centrum obce. Prostor volného výběru má zvýšenou úroveň stropu do spodní úrovně vazných trámů konstrukce krovu horního podlaží, což umožňuje umístění knižního fondu na celou výšku místnosti, v horní části přístupného přes lávku jdoucí podél střední nosné stěny. Toto řešení umožňuje umístění velkého množství knih při zachování přehlednosti a současně volného prostoru sloužícím jako čítárna. Dětské oddělení je situováno v jihozápadním rohu objektu, prostorově oddělené od volného výběru a sestává z knižních regálů, studijního stolu a stupňovitého prostoru čítárny sníženého na úroveň podzemního podlaží. Tato část současně může sloužit jako hlediště pro dětské představení nebo projekce. Horní podlaží objektu je ponecháno jako jeden otevřený prostor s možností využití jako obřadní síň, přednášková místnost, zkušebna pro muzikanty, prostor pro pořádání občasných výstav nebo volnočasových aktivit. Celá koncepce adaptace se snaží nabídnout co nejširší skladbu společenského využití objektu vytvářející příležitosti pro setkávání občanů a podporující komunitní způsob života.