Bytový dům Kvítková II, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2018
Stupeň dokumentace pro provedení stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Návrh počítá s výstavbou domu o šesti nadzemních podlažích sledující uliční čáru vymezenou křížením ulic Kvítková a Díly II. Prostor parteru do ulice Kvítková bude sloužit ke komerčnímu využití, navazující část do ulice Díly II je navržena pro parkování automobilů. Ostatní podlaží včetně ustoupených budou sloužit pro rezidenční využití. Navržená hmota objektu je členěna na tři části o různých velikostech a proporcích, které se tak více přibližují měřítku původní zástavby.

Fasáda objektu je členěna okenními otvory různých velikostí s proporcí čtverce. Na fasádě se tak přepisuje nepravidelný rastr zrcadlící rozdílnou funkci uvnitř dispozice a celý objekt tak více zapadá mezi okolní objekty s fasádami tvořenými rastrem okenních otvorů.