Bytový dům Kvítková, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2015-2018
Stupeň realizace
Foto Pagáč Photoproduction

Parcela zvolená pro výstavbu se nachází ve Zlíně, v blízkosti centra. V současné době je na pozemku umístěn objekt zabírající celé uliční průčelí. Navržený dům sleduje stávající stavební čáru a je rozložen na celou šířku stavební parcely. Římsa objektu ve třetím nadzemním podlaží navazuje na hranu římsy vedlejšího polyfunkčního domu, stejně jako hloubka ustoupeného posledního čtvrtého podlaží. V objektu je navrženo sedm bytových jednotek. Rozvržení všech bytů vychází ze severojižní orientace domu a nabízí obytný prostor rozložený na celou hloubku půdorysu objektu. Kuchyně s jídelnou jsou orientovány na jih do ulice Kvítková, obývací pokoje na sever do klidnějšího vnitrobloku.