Bytový dům Uherské Hradiště

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2021
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Lokalita určená pro zástavbu se nachází v samotném centru Uherského Hradiště na Komenského náměstí. Jedná se o parcelu doplňující kratší stranu vnitrobloku a dotvářející hrdlo náměstí směřující směrem k Masarykovu náměstí. Dominantu prostoru tvoří výrazný solitér historické budovy základní školy. Samotná parcela bytového domu je zatížena sjezdem do podzemních garáží, manipulačním dvorem Domu Kultury, nutností zachovat průchod do vnitrobloku a v neposlední řadě kontaktem se štítovými stěnami sousedních objektů, které částečně redukují možnost plného využití s optimálním osluněním.