Centrum města Zlína, Urbanisticko-architektonická soutěž

Autor Zdeněk Chládek, Pavel Chládek
Investor město Zlín
Datum 2005
Stupeň soutěž
Ocenění 1. cena ve veřejné architektonické soutěži

Soutěžní návrh se zabývá kulturní, provozní, funkční stránkou, zlepšením parametrů prostředí. Navrhuje ochranu i adaptaci současné soustavy veřejných prostor pro soudobé kulturní i provozní potřeby regionu, zlepšení propustnosti a vybavenosti území pro automobilový provoz i rehabilitaci chodce v území, posílení bydlení, základní vybavenosti, nabídky přestavby, dostavby veřejných a polyfunkčních budov. Základem je prezentace a rozvoj konceptu meziválečné Zlínské stavební školy.