Chata Bratřejov

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2016
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Návrh sestává ze dvou samostatných objemů. Stávajícího skladu čtvercového půdorysu nově zastřešeného sedlovou střechou a hlavní obytné stavby s půdorysem tvořeným třemi jednoduchými objemy řazenými kolem středového jádra. Objekt je navržen jako dřevostavba, pouze vnitřní jádro tvoří železobetonový monolit. Fasáda objektu je navržena jako dřevěná, provětraná, s vertikálním členěním jednotlivých lamel s mezerou ponechaných v přírodním odstínu. Venkovní terasa je železobetonová monolitická, doplněná o ohniště.

Obytný prostor je rozdělen na část kuchyně s jídelnou otevřenou na severozápad a přecházející do odpočinkové části s krbovými kamny otevřené pásovým oknem na západ směrem k potoku. Ložnice v přízemí je dostupná přímo ze vstupní haly, nebo průchodem z odpočinkové zóny a její výhled je orientován na jihovýchod na masiv vzrostlých stromů. Středové jádro tvoří vždy jednu ze stěn každého z jednotlivých objemů a kromě koupelny obsahuje ještě kuchyňskou linku. Ze vstupní haly je dostupný podkrovní prostor sloužící jako příležitostná ložnice pro hosty. 
Pozemek kolem objektu si zachovává svůj charakter a bez oplocení přechází do okolní krajiny.