Dopravní terminál ve Zlíně

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová, Pavel Mudřík, Centroprojekt a.s.
Investor Z-Group a.s.
Datum 2016
Stupeň dokumentace k územnímu řízení
Vizualizace Pavel Kolář

Společně s Pavlem Mudříkem a kolektivem Centroprojektu a.s. jsme se podíleli na nové podobě dopravního terminálu ve Zlíně.