Dům s pečovatelskou službou, Želechovice

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2014
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Návrh počítá s umístěním jednoduchého lineárního objektu o dvou nadzemních podlažích v návaznosti na severní hranici parcely a zachováním maximální plochy sadu sloužícím jako nová veřejná zahrada. Samotná stavba sestává ze čtrnácti pokojů umístěných ve dvou nadzemních podlažích, orientovaných na jižní stranu do nově definovaného prostoru zahrady. Vertikální komunikace a zázemí objektu je navrženo v krajních polohách objektu. 
Lineární forma objektu je podpořena kontrastem průběžného parapetu s panoramatickým zasklením jednotlivých pokojů doplněným o pevné díly s dřevěným obkladem.