Galerie Nový Hrozenkov

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2020
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Svou jednoduchou formou a protáhlým tvarem je nová galerie formulována jako doplňková stavba historické budovy současné galerie umístěné v uliční frontě a tvořící dominantu zahrady. Kompozice obou objektů může současně evokovat vztah obytné budovy a hospodářského zázemí tradičních staveb Valašska.