Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor město Rožnov pod Radhoštěm
Datum 2016
Stupeň soutěž
Vizualizace Pavel Kolář

Koncepce objektu spočívá v rozdělení jednotlivých provozů do samostatných objemů složených do jednoho celku reagujícího na rozmanitost a měřítko okolního prostředí stejně jako na místní přírodní rámec. Navržená prostorová kompozice reagující na danosti místa současně zrcadlí optimální provozní a dispoziční potřeby uvnitř objektu. Maximálně redukuje nebo slučuje obslužné prostory a svým organickým rozložením zkracuje provozní vazby. Materiál objektu, šedě probarvený pohledový beton sjednocuje celou strukturu a svým charakterem dotváří pevný bod ve struktuře města.