Malířský ateliér Ostrava

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2011-2015
Stupeň realizace
Foto Chládek architekti

Stavba malířského ateliéru je navržena v zahradě rodinného domu, v návaznosti na stávající objekt garáže. Objekt ateliéru se skládá z převýšené pracovní části a nízkého obslužného traktu navazujícího na stávající garáž. Volná pracovní plocha ateliéru je otevřena na severovýchod do zahrady a prosvětlena výrazným otvorem pod stropní rovinou ze severozápadu. Obslužnou část tvoří sociální zázemí, průchod do stávající garáže a drobný depozit.