Polyfunkční dům Huslenky

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor obec Huslenky
Datum 2022
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Novostavba je navržena jako jednoduchý protáhlý dvoupodlažní objem rozložený podél hlavní komunikace. Těžiště objektu spočívá ve vstupní hale doplněné o vzrostlý strom, navržené na celou hloubku půdorysu a otevřenou přes obě podlaží. Tento prostor slouží jako místo setkání, dá se zde zkrátit čekání na autobus nebo vlak a současně je odsud dostupná většina provozů v objektu. Směrem na západ je přístupná obecní knihovna, východním směrem je prostor propojený s kavárnou. Veřejné toalety sloužící pro všechny provozy jsou dostupné chodbou podél jižní fasády. Horní podlaží zpřístupněné po přímočarém schodišti nebo výtahem obsahuje víceúčelový sál se zázemím a chodbu k jednotlivým bytům. Ostatní plocha v přízemí východním směrem je navržena jako jednotlivé obchodní jednotky a pobočka pošty.