Polyfunkční dům Kvítková, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2014–2017
Stupeň realizace
Foto Pagáč Photoproduction

Parcela zvolená pro výstavbu se nachází ve Zlíně, v blízkosti centra. Jedná se o rohový pozemek na křížení ulice Kvítková a Lešetín II. V současné době je na pozemku umístěn objekt rodinného domu. Veřejný prostor této části města je tvořený kompaktní blokovou zástavbou doplněnou o několik solitérních staveb (Jazyková škola, hotel Ondráš, některé bytové domy). 


Návrh počítá se snesením původního objektu a vybudováním polyfunkčního domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Navržený dům tvaru „L“ sleduje stávající stavební čáru a je rozložen na celou šířku stavební parcely. Samotná hmota objektu je vzhledem ke svému měřítku rozčleněna na tři části. První objem navazuje na sousední objekt na ulici Kvítková. Střední část vytváří převýšené nároží a krajní část orientovaná do ulice Lešetín II. reaguje na hladinu její zástavby.