Polyfunkční dům Třída 2. Května, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2012-2016
Stupeň realizace
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela zvolená pro výstavbu se nachází ve Zlíně v místní části Kúty. Jedná se o rohový pozemek na křížení ulice Sokolská a třída 2. Května. V současné době je na pozemku původní stavení umístěné v návaznosti na chodník. Křižovatka ulice Sokolská s třídou 2. Května je charakteristická stykem několika druhů stavební struktury. Kompaktní jižní fronta ulice sestávající z objektů rozdílného stáří i měřítka kontrastuje s rozvolněnou severní fasádou v místě křižovatky doplněnou o dominantu výškového bytového domu.

Návrh počítá se snesením původního objektu a vybudováním polyfunkčního domu o čtyřech nadzemních podlažích. Navržený dům lichoběžníkového tvaru sleduje stávající stavební čáru a je rozložen téměř na celou šířku stavební parcely. Celkové řešení sestává z  elementární hmoty objektu doplněné o šikmou plochu horního ustoupeného podlaží dotvářejícího nároží ulice a reagujícího na štíty sousedních objektů.