Polyfunkční dům Třída T. Bati, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2010
Stupeň dokumentace pro stavební povolení
Vizualizace 3Dinteriér

Parcela zvolená pro výstavbu polyfunkčního objektu se nachází na severní straně Třídy Tomáše Bati, v městské části Prštné. Jedná se o protáhlou parcelu nepravidelného tvaru svažující se směrem ke komunikaci s převýšením cca 3 metry. Navržený objekt má tři nadzemní podlaží a je umístěný při severní hranici pozemku. Jeho půdorysná stopa má tvar obdélníku, jehož delší část zabíhá do hloubky pozemku. Příjezd na přilehlé parkoviště je navržen pod západní částí objektu. Vstupní část domu tvoří krytá souvislá dlážděná plocha, na kterou navazuje vstupní hala.