Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor město Rožnov pod Radhoštěm
Datum 2016
Stupeň soutěž
Vizualizace Pavel Kolář

Koncepce návrhu pracuje s vilou a jejím symetrickým půdorysem jako těžištěm kompozice dostavby. Na oba boční trakty jsou přistavěny úzké jednopodlažní křídla akcentující symetrickou podobu objektu a její orientaci směrem k centru města. Tímto řešením se objekt více exponuje vůči své nárožní poloze, výrazněji formuje veřejný prostor ulice Bezručova a současně obě křídla vytváří prostor zvýšeného nástupního plata, rozšíření veřejného života knihovny. Zbylá část dostavby formující souvislou plochu knižního fondu vzniká rozšířením objektu do prostoru zahrady. Jako téma přístavby je zvolen prostorový rám vytvářející lehké pavilony obou křídel, přecházející do konstrukce trámového stropu v části knihovny a současně tvořící kontrast vůči stávajícímu objektu s dekorovanou fasádou.