Regulační plán centra města Zlína

Autor Zdeněk Chládek, Pavel Chládek
Investor město Zlín
Datum 2007-2010
Stupeň návrh

Cílem úvodní fáze práce na RP „Průzkumy a rozbory“ je zejména rozklad a formulace východisek tak zvané Zlínské stavební školy, kterou nazýváme období etapu stavební činnosti koncernu Baťa spojenou s úvodními fázemi soustředění výroby, založení industriálního sídla a rovněž evidence, rozlišení ucelených fází dalšího vývoje v území. Tato etapa hodnocení kulturní, provozní, sociální, environmentální stránky města ústí v přesvědčení o změně způsobu rozvoje a ochrany Zlínského stavebního souboru cestou uplatňování jeho ducha v procesu adaptace na soudobé potřeby sídla.