Rekonstrukce a dostavba objektu Přerovanka, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2017
Stupeň studie
Vizualizace Pavel Kolář

Objekt určený k rekonstrukci se nachází ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy mezi ulicemi Česká a SNP. Jeho původní funkci tvořila prodejna potravin a ostatní základní vybavenost pro obyvatele sídliště. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s nepravidelným tvarem orientovaným delším rozměrem po vrstevnici. Severovýchodní roh objektu zabírá zásobovací dvůr, západní fasáda kaskádovitě sleduje průběh terénu a jednotlivé provozy jsou rozšířeny o venkovní terasy. Ve druhém nadzemním podlaží je realizován otevřený průchod objektem, odkud jsou dostupné jednotlivé prodejní jednotky a venkovní schodiště propojující obě úrovně objektu. Okolí objektu tvoří převážně ozeleněné plochy sestávající z kombinace keřového patra a skupin stromů.