Rekonstrukce bytového domu Sadová, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2020
Stupeň realizace
Vizualizace Pavel Kolář

Návrh počítá s umístěním nástavby jednoho nadzemního podlaží v půdorysné stopě totožné se stávajícím objektem a současně využití suterénu na byty. Nové podlaží navazuje na stávající dům i v charakteru fasád, kde uliční fasádu tvoří hra okenních otvorů různého měřítka a fasáda do klidového vnitrobloku je tvořena symetrickým rozložením lodžií.