Rekonstrukce parteru domu Dlouhá, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor město Zlín
Datum 2021
Stupeň realizace
Foto Pagáč Photoproduction

Návrh sestává z výměny výlohy včetně úpravy soklu a nových reklamních poutačů. Současně dochází k rekonstrukci interiéru obou prodejen sestávající z rozšíření prodejních ploch na úkor zázemí, odstranění několika vrstev podhledů, renovaci původních dřevěných podlah nebo jejich náhrada a kompletní výměna veškerých instalací.