Rekonstrukce Podchodu na náměstí Práce, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor město Zlín
Datum 2011-2014
Stupeň realizace
Ocenění 1. cena ve veřejné architektonické soutěži
Vizualizace Pavel Kolář
Foto Pagáč Photoproduction

Náměstí Práce vnímáme jako torzo původního záměru, patrné z řady návrhů a soutěží, které byly na danou lokalitu v průběhu let uspořádány. Negativní vlivy z přilehlých komunikací, absence uzavření západní fronty náměstí, využití části plochy na pozemní parkoviště a celkový stav zpevněných ploch a mobiliáře utváří atmosféru živelné katastrofy. Ze současné stavební podstaty objektu podchodu vnímáme jako negativní jeho nadzemní část, bránící průhledu do proluky „desátá“, veřejného prostoru bývalé továrny. Měřítko nadzemní části vůči okolní zástavbě, nepřehledné řešení opěrné stěny třídy T. Bati a složité dispoziční řešení samotného průchodu.