Rekonverze objektu 2. Května, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2020
Stupeň dokumentace pro provedení stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Jde o původní výrobní objekt ze třicátých let minulého století sloužící jako dílny na výrobu nábytku, později jako prodejna nábytku a kanceláře. Cílem rekonstrukce je využití parteru pro tři obchodní jednotky, dostavba třetího nadzemního podlaží a využití druhého a třetího nadzemního podlaží pro byty. Současně je snahou v maximální míře zachovat původní objekt jak svou stavební složkou, tak specifickou atmosférou odkazující na jeho původní účel.