Rezidence Boněcký rybník, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor město Zlín
Datum 2021
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Jako stavební prvek nové lokality je určen objekt drobnějšího měřítka se čtvercovou půdorysnou stopou, který je sdružován do skupin po třech. V kombinaci s nepravidelným umístěním a mírným pootočením je tak dosaženo optimálního využití nepravidelného tvaru pozemku, současně při této formě objekty přechází do krajiny měkce, spíše svými hranami, než samotnou plochou fasád. V neposlední řadě tento způsob zástavby přináší optimální proslunění všech bytů a zajímavé průhledy na protější svahy.