Rezidence Louky, Zlín

Autor Pavel Chládek, Jindřich Nový
Investor Stavinvest plus, s. r. o.
Datum 2008
Stupeň studie

Lokalita zvolená pro výstavbu rodinných domů se nachází na okraji městské části Louky v blízkosti řeky Dřevnice. Rovinný pozemek je od původní struktury vesnice oddělen solitérní zástavbou rodinných domů. Městská část Louky je typická svoji kompaktní venkovskou zástavbou oddělující veřejný prostor návsi od soukromých zahrad. Tyto principy se objevují taktéž v navrženém řešení. Kompaktní struktura řadových domů přináší větší hustotu zastavění, definuje veřejný prostor k setkávání obyvatel a vytváří soukromý prostor zahrad. Samotná zástavba sestává z dvou typů řadových domů s rozdílnou velikostí obytné plochy a plochy zahrad. Strukturu tvoří čtyři skupiny domů o pěti bytových jednotkách doplněnou veřejným prostorem v jejich těžišti.