Rezidence Nivy, Zlín

Autor Pavel Chládek, Pavel Míček
Investor Nivy Rezidence Zlín, s. r. o.
Datum 2006-2008
Stupeň dokumentace pro stavební povolení
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela určená k zástavbě se nachází při severovýchodním okraji rezidenční čtvrti Nivy ve Zlíně, tvořené vilovou zástavbou založenou ve třicátých letech. Jedná se o klínovitý pozemek svažující se k východu, s výhledem na východní část města a protější zalesněný horizont. Severní okraj pozemku lemuje souvislý pás zeleně, z jihu a východu přiléhá okolní individuální zástavba založená rovnoběžně s vrstevnicemi. Stavební náplň je rozdělena do čtyř samostatných objektů volně řazených podél vrstevnic s půdorysným tvarem blížícím se čtverci. Jeden objekt o třech nadzemních podlažích v horní části pozemku a tři identické objekty o čtyřech nadzemních podlažích ve spodní části parcely. Osazení domů do terénu respektuje jeho přirozený průběh. Prostory kolem domů si ponechávají charakter louky prostorově vymezené objemem divoké zeleně biokoridoru a živými ploty lemujícími přilehlé komunikace. Dopravní napojení podzemních parkovacích garáží je řešeno samostatně pro každý objekt v předpolí domu před jihovýchodní fasádou.