Rezidence Příluky, Zlín

Autor Pavel Chládek, Jindřich Nový
Investor BZ INVEST, s.r.o.
Datum 2009-2011
Stupeň realizace
Ocenění hlavní cena, Stavba roku 2009 Zlínského kraje
Foto Brand IMK

Rezidence Zlín-Příluky představuje projekt individuálního bydlení kladoucí důraz na kvalitu veřejných prostor a soukromí obyvatel. Lokalita je situována ve východní okrajové části města. Komplex individuálního bydlení navazuje na původní zástavbu obce a její funkce. Jižní orientace a sklon svahu nabízí celodenní oslunění a otevírá výhledy na okolní krajinu. Západní stranou lokalita přiléhá ke koridoru vzrostlé zeleně, jižní hranice je definována výrazným terénním zlomem. Navržené objekty vytvářejí jasně definované uliční prostory a zaručují tak oddělení prostorů veřejných od prostorů soukromých. V rámci celku jsou vyčleněny plochy pro odpočinek s dětskými hřišti. Konfigurace terénu a koncipování souboru domů umožňuje plně využívat výhledů do okolní krajiny. Výstavba se skládá ze tří typů obytných domů. Zbylé pozemky jsou nabízeny k individuální výstavbě, respektující regulační podmínky území, které zaručí udržení vysoké kvality i formální jednoty v rámci lokality.