Rodinný dům Bojkovice

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2016
Stupeň dokumentace pro stavební povolení
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela zvolená pro výstavbu rodinného domu se nachází v obci Bojkovice. Jedná se protáhlý obdélníkový pozemek s příjezdem podél jihovýchodní hranice a svažující se severozápadním směrem k potoku a lesu. Navržený dům je rozložen v jedné výškové úrovni. Vstupní část domu, krytý protáhlý přístup vedoucí kolem předsazené hmoty garáže, je osazena mírně pod úroveň příjezdové komunikace a navazuje na vstupní halu, odkud je dostupný hlavní obytný prostor a prostor dětských pokojů a technická místnost, která má přímý přístup do garáže. V úrovni podlahy obytného prostoru, který je tvořen obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou, pokračuje terasa, která ve stejné povrchového úpravě vybíhá z obytného prostoru, opticky ho zvětšuje a propojuje ho se zahradou. Za obytnou terasou o úroveň 1 m níž, se nachází další terasa doplněná o venkovní bazén. Z pohledu ze zahrady tvoří viditelné betonové části bazénu, terasy a střechy kompozici horizontálních prvků, které jsou vzájemně různě posunuté a vytváří hru teras, které reagují na klesající terén. Hlavní ložnice je přístupná z obytného prostoru a také navazující terasy a zabírá severovýchodním roh objektu. Ložnice je rozšířena o vlastní koupelnu, která je oddělena pouze závěsem.