Rodinný dům Boněcko II, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová, David Erik Bernátek
Investor soukromá osoba
Datum 2018-2022
Stupeň realizace
Foto Pagáč Photoproduction

Parcela pro dům se nachází na východním okraji města v části Boněcko. Jedná se o severní svah s výrazným převýšením. Příjezdová komunikace lemuje jižní hranici parcely a hned v její blízkosti se na pozemku nachází výrazný terénní zlom o výšce jednoho podlaží. Z plochy pozemku je současně výhled na část města rozloženou na okolních svazích.Parcela pro dům se nachází na východním okraji města v části Boněcko. Jedná se o severní svah s výrazným převýšením. Příjezdová komunikace lemuje jižní hranici parcely a hned v její blízkosti se na pozemku nachází výrazný terénní zlom o výšce jednoho podlaží. Z plochy pozemku je současně výhled na část města rozloženou na okolních svazích.

Návrh počítá s umístěním kompaktního objemu půdorysné stopy blížící se čtverci o třech nadzemních podlažích v horní části pozemku. Nejvyšší nástupní podlaží sestává ze tří dětských pokojů prosvětlených pilovým světlíkem z jižní strany a s rozdílným výhledem odpovídajícím jejich poloze vůči půdorysu. Nástup do spodního obytného podlaží je navržen přes jeho převýšenou část doplněnou o přímočaré schodiště v těžišti půdorysu. Obytný prostor tvaru “L” se otevírá na všechny světové strany. Severní okno v jídelně zprostředkovává výhled na protější horizont, západní otvor propojuje obytný prostor se zahradou. Východní okno prosvětluje kuchyň a jižní otvor přináší do prostoru přímé slunce. V jihovýchodním rohu obytného podlaží je umístěna ložnice rodičů. V nejnižším podlaží je navržen ještě jeden pokoj se samostatným sociálním zázemím a zbytek podsklepené části tvoří sklad.