Rodinný dům Brno, Komín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2023
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela určená k zástavbě se nachází v Brně, v místní části Komín. Pozemek je součástí nově vznikající lokality rodinných domů. Celá parcela je široká pouhých 12 metrů a má délku 88m. Samotný dům tvoří protáhlý objem rozložený podél severní hranice pozemku. Z jižní strany jsou do objemu vloženy dvě atria přivádějící světlo do větší hloubky dispozice a současně více propojující provoz domu s přilehlou zahradou.