Rodinný dům Hradčovice

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2008
Stupeň studie

Pozemek určený k zástavbě je situován v blízkosti původní návsi tvořené klasickými staveními půdorysné stopy L. Parcela široká pouhých 9m se mírně svažuje západním směrem a nabízí výhled na protější horizont. Provoz domu je rozdělen do dvou výškových úrovní. Dvojgaráž a technické zázemí domu je situováno do podzemí, ostatní části domu jsou rozloženy podél komunikační osy při hranici pozemku na jedné úrovni. Na nástup do domu navazuje soukromá část ložnice rodičů s koupelnou orientovaná na východ a dětských pokojů otevřených do atria vloženého mezi soukromou a společenskou část domu. Obytný prostor je zpřístupněn přes protáhlou pracovnu s knihovnou otevřenou taktéž do atria. Hlavní obytný prostor nabízí výhled na přiléhající vinice a panorama okolních kopců západním směrem a z východu je otevřen do soukromého atria s komponovanou zelení. Zároveň tak zprostředkovává jak měřítko krajiny, tak domu.