Rodinný dům Klánovice

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2017-2019
Stupeň dokumentace pro provedení stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Pozemek pro stavbu domu se nachází v Praze-Klánovicích na ulici Šlechtitelská při severním okraji Klánovického lesa. Jedná se o protáhlou parcelu délky asi 97m a šířky 19m. Příjezd na pozemek je podél severozápadní hranice, zahrada se mírně svažuje jihovýchodním směrem. V současnosti je v hloubce pozemku umístěn rodinný dům určený k asanaci. Samotná zahrada je bohatě založena jehličnatými dřevinami a zakončená masivem lesa odděleným od volné části zahrady Šestajovickým potokem. Navržený dům je rozložen do dvou částí. Na uliční čáru navazuje objem garážového stání pro dvě auta a skladu na zahradní techniku, nábytek a vybavení. Hlouběji v zahradě je umístěn samotný rodinný dům. Ten se skládá ze čtyř vzájemně propojených jednoduchých objemů odpovídajících jednotlivým provozům domu. V těžišti kompozice je převýšený objem vstupní haly, odkud jsou přístupné všechny pokoje, obytný prostor i pracovna ve druhém nadzemním podlaží. Ložnice rodičů se šatnou a koupelnou navazuje na severovýchodní roh objektu a je otevřená do atria tvořeného objeme ložnice a obytným prostorem. Dětské pokoje jsou hlouběji v zahradě při západní hranici parcely. Obytný prostor je osazen v zahradě, snížený o 60cm oproti ostatním částem domu a je otevřený na všechny strany, což umocňuje pocit obklopení přírodou. Pracovna dostupná po jednoramenném schodišti ze vstupní haly nabízí jako jediná jinou perspektivu pohledu do zahrady a současně umožňuje výstup na ozeleněnou střechu obytného prostoru tvořící pobytovou terasu.