Rodinný dům Lužkovice

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2017
Stupeň studie
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela pro stavbu domu se nachází ve Zlíně, v městské části Lužkovice. Pozemek navazuje na rostlou část obce na jejím severovýchodním okraji. Má nepravidelný tvar s příjezdovou komunikací v horní části pozemku podél severovýchodní hranice a rozšiřuje se směrem k jihozápadu s výrazným převýšením stejným směrem. Z horní části pozemku je výhled na rostlou část obce Želechovice nad Dřevnicí. Navržený dům tvoří kompozice pěti jednoduchých stavebních objemů zastřešených sedlovými střechami, formující prostor atria a odpovídající jednotlivým provozům v domě. Tvar střech se v interiéru přepisuje do jednotlivých společenských prostor domu a akcentuje jejich pozici v navržené struktuře. Samotná kompozice hmot zrcadlí protější horizont tvořený rostlou částí obce Želechovice nad Dřevnicí. Provoz domu je rozložen do dvou výškových úrovní. Horní část navazující na úroveň komunikace sestává z garáže, vstupních prostor a pracovny s výhledem na protější svah. Těžiště spodního podlaží spočívá v převýšeném lineárním prostoru kuchyně s jídelnou otevřeném k jihozápadu a přecházející do atria a asymetricky zastřešeného obývacího pokoje s dominantou v podobě výrazného tělesa krbu. Další části dispozice vymezují prostor atria v podobě ložnice a koupelny rodičů. Dětské pokoje se zázemím navazují na opačné straně domu na prostor kuchyně s jídelnou. Obvod zahrady bude vymezen listnatými stromy a keři. Ve spodní části pozemku je situováno koupací jezírko s přilehlou plochou k relaxaci.