Rodinný dům Mokrá, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2010-2013
Stupeň realizace
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela zvolená pro výstavbu rodinného domu se nachází v severní části zlínského intravilánu, v městské části Mokrá. Protáhlý pozemek situovaný na okraji původní zástavby rodinných domů se výrazně svažuje k severozápadu a nabízí výhled na protější horizont. Jihovýchodní hranu parcely lemuje vzrostlá zeleň. Příjezdová komunikace jde souběžně s jihozápadní hranou pozemku. Navržený dům je umístěn v horní části parcely ve vzdálenosti 5m od hrany komunikace. Osazení domu využívá přirozený průběh terénu a rozděluje jeho provoz do tří výškových úrovní. Vstupní část domu tvoří souvislá dlážděná plocha, na kterou navazuje garáž se vstupní halou. Odtud je dostupná technická místnost, sklad a schodiště vedoucí do hlavního obytného podlaží. V těžišti půdorysu prvního nadzemního podlaží leží hala se schodištěm. Odsud je přístupný obývací pokoj otevřený k jihozápadu, přecházející do prostoru kuchyně s jídelnou, na který navazuje jihovýchodní terasa domu. Ložnice rodičů se samostatnou koupelnou zabírá severozápadní část půdorysu. Hlavní obytná terasa s bazénem a venkovním sezením je umístěna v západním rohu objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dětské pokoje, pracovna/pokoj pro hosta a koupelna.