Rodinný dům Napajedla

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2018-2022
Stupeň realizace
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela určená k výstavbě se nachází na okraji Napajedel v nové rezidenční lokalitě "Výhledy". Jedná se o obdélníkovou parcelu o rozměru cca 19/43m mírně se svažující severním směrem s příjezdem z jihovýchodní strany. V současnosti je pozemek bez jakékoliv vzrostlé zeleně. Návrh počítá s protáhlým jednopodlažním objemem sledující severovýchodní hranici parcely. Hmota domu je horizontálně členěna na vodorovnou desku stropní roviny rozšířenou o střešní atiku s povrchovou úpravou cementovou stěrkou navazující na pohledový beton v interiéru a nosné zdivo opatřeno hladkou bílou omítkou. Toto řešení zjemňuje měřítko domu a pomáhá zvýraznit symetrii hlavní fasády otevřené do zahrady. Kryté stání pro automobil je řešeno přetažením střechy před vstupní partie domu. Na vstupní halu navazuje samostatné WC a technická místnost. Obytný prostor leží v těžišti půdorysu a je rozložený na celou hloubku domu. Navazující soukromá část sestává z dvou dětských pokojů, ložnice rodičů a koupelny.