Rodinný dům Přílepy

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2012-2014
Stupeň realizace
Foto Pagáč Photoproduction

Parcela zvolená pro výstavbu rodinného domu se nachází ve střední části obce Přílepy. V současné době je na pozemku původní stavení a dva hospodářské objekty. Návrh počítá se zachováním původního sklepa a části obvodových stěn stávajícího domu. Ostatní stavby jsou navrženy ke snesení. Nástupní podlaží navazující na niveletu komunikace sestává z dvou oddělených hmot. Protáhlého traktu krytého stání, na které navazuje prostor skladu zahradní techniky a nábytku doplněný o saunu se zázemím a fitness a samotný vstup do domu se šatnou, pracovnou a hygienickým zázemím. Hlavní obytné podlaží dostupné vnitřním jednoramenným schodištěm zabírá takřka celou šířku pozemku a je rozložené do několika vzájemně propojených objemů vymezujících prostor terasy. Střed kompozice tvoří kuchyň s jídelnou, na kterou navazuje terasa doplněná o venkovní schodiště propojující obě úrovně domu. Obývací pokoj vymezuje venkovní posezení ze západu, soukromá část s ložnicí rodičů, dětským pokojem a koupelnou je situovaná ve východní části parcely. Stávající sklep v severním rohu parcely je překryt zeminou a doplněn o venkovní schodiště navazující na severozápadní hranu domu.