Rodinný dům Příluky II, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2013-2016
Stupeň realizace
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela zvolená pro výstavbu rodinného domu se nachází ve Zlíně v městské části Příluky. Pozemek je na severním okraji rozsáhlého rezidenčního záměru tvořeném výstavbou individuálních rodinných domů. Tvar parcely se blíží čtverci s mírným spádem jižním směrem a příjezdem situovaným v jihovýchodním rohu pozemku.

Navržený dům tvoří jednoduchý objem s výrazným členěním okenních otvorů. Objekt bude osazen v návaznosti na příjezd u horní hranice pozemku.

Provoz domu je rozložen do dvou výškových úrovní. Přízemí domu tvoří vstupní hala se skladem a technickým zázemím objektu navazujícím na příjezd na východní straně domu. Obytný prostor je rozložen na celou hloubku domu, otevřený do plochy zahrady na jižní a západní stranu. Druhé nadzemní podlaží je dostupné jednoramenným schodištěm umístěným v severovýchodním rohu objektu a sestává z dětských pokojů, ložnice rodičů a jejich zázemí.