Rodinný dům Příluky, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2008-2012
Stupeň realizace
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela zvolená pro výstavbu rodinného domu je součástí nově urbanizované lokality určené pro individuální bydlení. Jedná se o svažitý pozemek s jižní orientací a panoramatickým výhledem na protější svahy. Příjezdová komunikace je zřízena podél východní hranice. Osazení domu využívá přirozený průběh terénu a umožňuje výstup na parcelu v celé šířce jižního průčelí. Východní vstupní část tvoří souvislá dlážděná plocha s krytým stáním pro dva automobily a sklad zahradního nábytku. Ze vstupní haly je dostupný obytný prostor rozložený podél jižní fasády domu, rozšířený o krytou terasu v jihozápadní části objektu. Uprostřed dispozice je umístěna kuchyně navazující na prostor jídelny a těleso krbu zapuštěné do objemu technické místnosti. Dětské pokoje jsou orientovány na západ dostupné z převýšené haly prosvětlené ze severu. Ložnice rodičů zabírá severovýchodní roh domu, prostorná koupelna je umístěna při severní fasádě.