Rodinný dům Prštné, Zlín

Autor Pavel Chládek
Investor soukromá osoba
Datum 2006-2008
Stupeň realizace
Ocenění 2. místo, Nový domov roku 2008, Čestné uznání, Stavba roku 2008 Zlínského kraje
Foto Brand IMK

Stavba rodinného domu se nachází ve Zlíně, v městské části Prštné. Jedná se o nově urbanizovanou lokalitu určenou pro individuální bydlení. Svažitý pozemek s jižní orientací nabízející výhled na pás obytných čtvrtí Letná - Podhoří a protější zalesněný horizont. Příjezdová komunikace je umístěna podél severní hranice. Kompaktní objem domu je rozdělen do dvou výškových a provozních úrovní propojených vnitřním a venkovním jednoramenným schodištěm. Horní, vstupní podlaží navazuje na niveletu silnice, ložnicové patro pak na úroveň zahrady. Nástup do domu a nájezd do garáží je tvořen souvislou dlážděnou plochou se zapuštěným vstupem, na který navazuje schodišťová hala s šatnou a wc. Kuchyň je situována při severovýchodním rohu domu. Lineární obytný prostor s jídelnou při jižním průčelí domu je rozšířen o krytou obytnou terasu s venkovním schodištěm do zahrady. Jižní průčelí ložnicového patra sestává ze tří pokojů a částečně kryté terasy otevřené na výšku obou pater a přístupné venkovním i vnitřním schodištěm umístěným ve středu dispozice.