Rodinný dům Velíková

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2022
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela pro stavbu domu se nachází v obci Velíková jako součást nově vznikající rezidenční lokality o šesti domech. Jedná se o pozemek čtvercového tvaru, který se mírně svažuje jihozápadním směrem s příjezdem v jihovýchodním rohu parcely. Koncová poloha v rámci lokality a celková poloha vůči obci nabízí ideální podmínky pro vytvoření intimního prostředí úzce propojeného se zahradou.

Samotný dům tvoří protáhlý, převážně jednopodlažní objem umístěný podél severní hranice pozemku a vymezující plochu zahrady. Jednotlivé části dispozice reagují úrovní podlahy na přirozeně klesající průběh terénu, takže se v rámci přízemí směrem do hloubky dispozice proměňuje světlá výška obytného podlaží.